Antal kilometer inför Vätternrundan 2016


Anders Jakobsson

1153

Kilometer

Martin Hellstén

2546

Kilometer

Christer Eriksson

2015

Kilometer

Totalt
antal

5714

Kilometer

Våra färger